Equip humà

TUTORIES DE 1r d’ESO
Joan

jbuades@martipous.cat

HUMANITATS

Tutor de 1r A

Raquel

rgarci50@martipous.cat

STEM

Tutora de 1r A

Rut

rbriz@martipous.cat

HUMANITATS

Tutora de 1r B

Sancho

sleon8@martipous.cat

STEM

Tutor de 1r B

Toni

achaquet@martipous.cat

STEM

Tutor de 1r C

Meritxell

mtebar2@martipous.cat

LLENGÜES ESTRANGERES

Tutora de 1r C

Mireia

mhugas4@martipous.cat

ORIENTACIÓ

Tutora de 1r

Mònica

mcaste81@martipous.cat

STEM

Tutora de 1r

TUTORIES DE 2n d’ESO
Xavier

xmarugan@martipous.cat

STEM

Tutor de 2n A

Rosanna

rcostant@martipous.cat

HUMANITATS

Tutora de 2n A

Lucía

lgarci2@martipous.cat

HUMANITATS

Tutora 2n B

Maria Rosa

mcast256@martipous.cat

EXPRESSIÓ

Tutora de 2n B

Ana

aperezro@martipous.cat

LLENGÜES ESTRANGERES

Tutora de 2n C

Maria

malcace4@martipous.cat

STEM

Tutora de 2n C

Gregori

gcarpint@martipous.cat

LLENGÜES ESTRANGERES

Tutor de 2n C

Àlex

agarc34@martipous.cat

HUMANITATS

Tutor de 2n D

Fernando

fberard@martipous.cat

STEM

Tutor de 2n D

Núria

ncatala5@martipous.cat

ORIENTACIÓ

Tutora de 2n

TUTORIES DE 3r d’ESO
Rubèn

rpineda3@martipous.cat

EXPRESSIÓ

Tutor de 3r A

Mercè

mfranc49@martipous.cat

HUMANITATS

Tutora de 3r A

Gerard

gcalle@martipous.cat

STEM

Tutor de 3r B

Olivia

omajo@martipous.cat

HUMANITATS

Tutora de 3r B

Montse

mpruna5@martipous.cat

HUMANITATS

Tutora de 3r C

Anna

asaperas@martipous.cat

STEM

Tutora de 3r C

Joan

jsalamo@martipous.cat

LLENGÜES ESTRANGERES

Tutor de 3r C i 3r D

Raquel

rgomez20@martipous.cat

STEM

Tutora de 3r D

Iñaki

iaguila6@martipous.cat

ORIENTACIÓ

Tutor de 3r D

TUTORIES DE 4t d’ESO
Eva

enavas2@martipous.cat

EXPRESSIÓ

Tutora de 4t A

Ignasi

ivarea@martipous.cat

EXPRESSIÓ

Tutor de 4t B

Úrsula

ufontana@martipous.cat

LLENGÜES ESTRANGERES

Tutora de 4t A i 4t B

Guillem

gtarrago@martipous.cat

HUMANITATS

Tutor de 4t A i B

Maria

mpaczkow@martipous.cat

EXPRESSIÓ

Tutora de 4t A i B

Lourdes

lgonza54@martipous.cat

STEM

Tutora de 4t A i 4t B

EQUIP DIRECTIU
Xavier

xbou@martipous.cat

HUMANITATS

Director

Lola

mesquin2@martipous.cat

HUMANITATS

Secretària

Martí

mcamprodon@martipous.cat

LLENGÜES ESTRANGERES

Coordinador pedagògic

Elena

eferro@martipous.cat

STEM

Cap d’estudis

ALTRES DOCENTS I PERSONAL DE SUPORT
Joan

jdedios1@martipous.cat

HUMANITATS

Lluís

lterrado@martipous.cat

STEM

Salva

Suport a l’alumnat

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Rosa

RECEPCIÓ

Rosa

ADMINISTRACIÓ

Elena

NETEJA

Mª Ángeles

NETEJA

Yolanda

NETEJA