Atenció a les famílies

Contacte prioritari: Tutora o tutor

Seguiment acadèmic i personal de l’alumnat i dubtes generals

Per qualsevol dubte o consulta (excepte els propis de secretaria), cal que us adreceu al tutor o a la tutora. Trobareu l’adreça de correu electrònic de tots els tutors i tutores a l’apartat Equip humà.

Entrevistes de seguiment

El tutor o tutora us convocarà a un mínim d’una entrevista. Si necessiteu demanar-ne una abans, ho podeu fer a l’adreça de correu electrònic del tutor o tutora.

Avís i justificació de faltes

Les justificacions de faltes o els avisos sobre absències previstes cal que es facin al tutor o la tutora via correu electrònic, si pot ser amb un mínim de 24 h d’antelació. Eviteu trucades telefòniques sempre que sigui possible, excepte si és un imprevist d’últim moment.

Secretaria

Per consultes sobre pagament de quotes i expedició de certificats, cal adreçar-se directament a la secretaria del centre: secretaria@martipous.cat

Comunicacions a les famílies

Les famílies rebreu totes les comunicacions d’informacions rellevants via un correu intern de centre: insmartipous@martipous.cat. Aquestes comunicacions us arribaran a la bústia de l’adreça o adreces que ens hagueu indicat. És molt important que les reviseu periòdicament.
Només us heu d’adreçar al correu insmartipous@martipous.cat si heu de tractar algun tema que, excepcionalment, no es pot resoldre a través del tutor/a o de secretaria. Si voleu ser atesos presencialment per la direcció, cal demanar cita a través del mateix correu electrònic.
En cap cas heu de fer servir el correu de centre del domini xtec.cat, que és exclusivament per ús institucional o comunicacions externes a la comunitat educativa del Martí Pous.