Preinscripció i matrícula curs 2018-19

El Departament d’Ensenyament ha publicat el calendari de preinscripció i matrícula pel curs 2018-19. A l’adreça

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

trobareu tota la informació.

Per tal de formalitzar la matrícula, a més dels requisits generals que estableix el Departament d’Ensenyament, cal satisfer una quota única en concepte d’aportació econòmica per al material que es consumeix en les pràctiques. L’import és anual. A les taules que hi ha a continuació podeu veure el cost de cada cicle formatiu.

Cicles Formatius de grau mitjà

curs 2018-19 Matrícula Aportació material
Cuina i Gastronomia gratuït 750 €
Serveis en Restauració gratuït 600 €
Elaboració de Productes Alimentaris gratuït 550 €
Forneria, Pastisseria i Confiteria gratuït 650 €

En el cas dels CFGS, la matrícula en els instituts públics de Catalunya no és gratuïta. L’import el determina el Departament d’Ensenyament. Actualment, el preu d’un curs sencer és de 360 € tal com podeu veure a l’adreça

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/es Formatius de grau superior

Cicles Formatius de grau superior

curs 2018-19 Matrícula Aportació material
Direcció de cuina 360 € 550 €

L’aportació econòmica per a material és un requisit indispensable per a poder formalitzar la matrícula. És una única quota que es fa efectiva a qualsevol caixer automàtic de CaixaBank amb una targeta de qualsevol entitat bancaria mitjançant un codi de barres que el centre proporciona. El pagament també el poden fer a través de Línia Oberta els clients de CaixaBank.

MOLT IMPORTANT:  no es tornarà l’import de les taxes de la Generalitat ni de l’aportació per a material llevat del supòsit previst pel Departament d’Ensenyament:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PreguntesFrequents/GestioPreusPublics