IMPORTANT PER A TOT L’ALUMNAT

Hem repartit les matèries a ESO i 1r BTX i una setmana els alumnes treballaran una meitat de les matèries i la setmana següent, l’altra meitat.
Cada setmana, els dimarts a les 12:00, els alumnes podran consultar, com fins ara, les tasques a la web del centre i les rebran mitjançant el classroom, però no seran totes les matèries sinó unes matèries determinades. En aquest enllaç trobareu el pla de treball per a cada nivell  on hi consten les matèries i les setmanes en què es treballaran.
Els alumnes tindran, igual que fins ara, un termini d’una setmana per treballar i retornar les tasques fetes al professor/a. És molt important que es respecti el termini de lliurament de cada tasca, que serà els dilluns fins a les 23.59. 
El professorat farà el retorn de les tasques corregides durant la setmana després de la data límit de lliurament.

 

TASQUES SETMANA del 02-06-20 al 08-06-20

ESO
BTX
1r ESO 1r BTX
2n ESO 2n BTX
3r ESO
4t ESO

TASQUES SETMANA del 26-05-20 al 01-06-20

ESO
BTX
1r ESO 1r BTX
2n ESO 2n BTX
3r ESO
4t ESO

TASQUES SETMANA del 19-05-20 al 25-05-20

ESO
BTX
1r ESO 1r BTX
2n ESO 2n BTX
3r ESO
4t ESO

TASQUES SETMANA del 12-05-20 al 18-05-20

ESO
BTX
CFGM
CFGS
1r ESO 1r BTX Cuina i gastronomia Direcció de cuina
2n ESO 2n BTX Serveis en restauració
3r ESO Forneria, pastisseria i confiteria
4t ESO Elaboració de productes alimentaris

TASQUES SETMANA del 05-05-20 al 11-05-20

ESO
BTX
CFGM
CFGS
1r ESO 1r BTX Cuina i gastronomia Direcció de cuina
2n ESO 2n BTX Serveis en restauració
3r ESO Forneria, pastisseria i confiteria
4t ESO Elaboració de productes alimentaris

TASQUES SETMANA del 28-04-20 al 04-05-20

ESO
BTX
CFGM
CFGS
1r ESO 1r BTX Cuina i gastronomia Direcció de cuina
2n ESO 2n BTX Serveis en restauració
3r ESO Forneria, pastisseria i confiteria
4t ESO Elaboració de productes alimentaris