Convocatòria de beques pel curs 2019-20

Recordeu que sempre es convoquen beques generals i per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Pel cus 2020-2021 encara no se saben els terminis, però previsiblement seran durant setembre de 2020. Malgrat tot els interessats han d’anar verificant dates i requisits.

Beques:   http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes.html

Beques NEE de necessitats educatives especials:    http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2019.html

També s’han convocat beques per a estudiants que cursin estudis postobligatoris. L’adreça electrònica amb tota la informació és

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/nu/050130-nu-2019.html