Pla d’organització – 2020/2021

Atesa la situació d’excepcionalitat que vivim, la planificació del curs 2020/2021 respondrà als criteris que s’especifiquan al Pla d’organització 2020-2021. Podeu consultar el document a l’enllaç següent:

Pla d’organització curs 2020-2021