Pla organització de centre 2020-21

Davant de l’estat d’emergència educativa generada COVID-19, els centres educatius han d’elaborar un plans d’actuació que ha de poder garantir el dret bàsic que te tot l’alumnat d’un ensenyament de qualitat i inclusiu sotmès a les directrius aprovades pel PROCICAT. Per altra banda cal elaborar un pla de contingència que ha de preveure la resposta del centre davant de noves situacions d’emergència que provoquin el tancament parcial o total d’un centre educatiu.

En base a totes les instruccions donades pels Departaments de Salut i Educació s’ha elaborat el pla d’organització de centre 2020-21 que, en base a la definició de grups estables vol garantir la presencialitat, la qualitat i la normativa sanitària.

Pla organització de centre 2020-21