Pla d’emergència

El pla d’emergència de centre és una eina destinada vetllar per la seguretat i la protecció de totes les persones que conviuen en el centre.

Com a una eina més el centre disposa d’un protocol d’actuació en cas de nevades i altres situacions meteorològiques extraordinàries.

Protocol de nevades