Estudis

CALENDARI D’EXÀMENS

Per tal d’evitar l’acumulació d’exàmens en un mateix dia a final de trimestre, als cursos d’ESO hi ha un calendari establert on es reparteixen les proves escrites de les diferents matèries.

1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

HORARIS
1 ESO 2 ESO DIVERSITAT 3 ESO 4 ESO BATXILLERAT CFGM
 1A

1B

1C

1D

 2A

2B

2C

PIM 

AO

CONVENI

 3A

3B

3C

 4A

4B

4C

1 BAT

2BAT

2n CURS
CRITERIS DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS I DOSSIERS

Al següent enllaç hi trobareu el document on s’expliquen les pautes per a presentar treballs i dossiers de les diferents matèries:

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
ESO DIVERSITAT BATXILLERAT CFGM

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART

AULA OBERTA

CONVENI

PRIMER

SEGON

CURS I

CURS II