Recollida d’ordinadors 1r i 2n ESO Curs 2020-21


Benvolgudes famílies,

els ordinadors que s’han encarregat abans del dia 15 d’agost seran lliurats el proper 10 de setembre a partir de les 16h de manera presencial a l’entrada de l’institut.

A causa de la pandèmia COVID-19, les condicions que s’hauran de seguir són les següents:

El lliurament es farà 1 a 1, només podrà entrar una persona per equip a recollir. Per tal d’evitar aglomeracions i agilitzar la recollida aconsellem portar preparada la següent documentació:

  • Justificant de pagament o correu de confirmació comanda. Aconsellem portar-lo dins una funda de plàstic transparent per evitar el paper com a transmissor de la pandèmia.
  • DNI pare, mare o tutor responsable, major d’edat (no es donarà cap equip als alumnes o menors d’edat).
  • En cas de delegar la recollida a una persona major d’edat que no sigui el pare, mare o el tutor legal de l’alumne, caldrà una autorització escrita on es formalitza aquesta autorització.
  • Recomanem que només vingui una persona, major d’edat a fer la recollida. Evitar al màxim l’acompanyament d’altres adults o de menors.
  • Caldrà portar mascareta durant tota la gestió del tràmit.

La compra d’accessoris només es podrà fer efectiva amb targeta de crèdit. No es podrà fer el pagament en efectiu.

No es podran adquirir portàtils el dia del lliurament, només es poden recollir. L’encàrrec s’ha de fer seguint el protocol explicat a la web de manera exclusivament telemàtica.