Preinscripcions batxillerat per al 20/21

PREINSCRIPCIONS DE BATXILLERAT PER AL 20/21 A L’INSTITUT LA PLANA

 

C/ RECTOR DE VALLFOGONA, 65. 08500 Vic
CORREU ELECTRÒNIC: a8062870@xtec.cat
TELÈFON DEL CENTRE: 938834851

 

 

1. OFERTA INICIAL

Al  següent enllaç es troba la oferta la inicial de places:

http://mapaescolar.gencat.cat/

Actualització 07/07/2020

Oferta definitiva batxillerat

AQUÍ

2. DATES

Presentació de sol·licituds: VIA TELEMÀTICA: Del 27 de maig al 3 de juny de 2020

 La documentació es pot fer arribar fins el dia 4 de juny de 2020 a través del correu electrònic del centre.

3. CALENDARI

 • Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 27 de maig al 3 de juny de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

 Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Confirmació de plaça dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

4. A QUI VA DIRIGIDA?

HAN DE FER LA SOL·LICITUD: Alumnes que no estiguin estudiant a l’Institut La Plana però que hi vulguin cursar, el curs vinent els seus estudis de batxillerat, de les modalitats científico-tecnològica o humanístic-social

5. TRAMITACIÓ SOL·LICITUD

VIES PER A FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ A BATXILLERAT

La secretaria del centre no estarà oberta durant el període de preinscripció. En principi, no és possible formalitzar la preinscripció de forma presencial. Tot i així, si no podeu formalitzar la sol·licitud per cap de les vies establertes truqueu-nos al 938834851 (de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00) i mirarem com ho podem solucionar. 

Es pot fer una sol·licitud electrònica o una sol·licitud amb suport informàtic:

a) Sol·licitud Electrònica 

Des de http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

b) Sol·licitud amb suport informàtic

Des de http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat

Cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre  a8062870@xtec.cat demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA REQUERIDA:

Al següent ENLLAÇ

PER A FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ CAL :

 • Cal disposar del número d’identificador de l’alumne/a (IDALU), que podeu demanar al centre de procedència. En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l’alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a la bústia electrònica oficial dels serveis territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent escanejat o fotografiat
 • Cal disposar d’un correu electrònic i d’un número de telèfon de contacte.
 • Cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció  Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta.

CENTRES DE PROCEDÈNCIA I ELS SEUS CODIS:

08030947 Escorial

08030960 FEDAC-Vic

08031022 Institut de Vic

08031034 Institut Jaume Callís

08030911 Sagrat Cor de Jesús

08030959 Sant Miquel dels Sants

08063837 Institut Les Margues (Calldetenes) 08068380 Institut Gurb (Gurb)

6. RESULTATS

Resultats que es publicaran:

 •  Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

Sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació assignada Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

 • Llistes amb la puntuació definitiva numerades
 • Sorteig públic del número de desempat

Número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació

 • Llistes definitives ordenades segons el número de desempat.
 • Llistes amb l’assignació de places i llistes d’espera

Alumnes assignats al centre i llistes d’espera

7. RECLAMACIONS

Com fer una reclamació?

Estigueu al cas als períodes de reclamació establerts al  calendari, empleneu el formulari de reclamació i envieu-lo al correu electrònic del centre:   a8062870@xtec.com

8. MÉS INFORMACIÓ