Borsa de treball

Aquest pretén ser un entorn de trobada entre alumnat, exalumnat i empreses que faciliti per una banda la seva incorporació al mercat laboral o bé la possibilitat d’un canvi de feina i per l’altra cobrir les necessitats de les empreses de la comarca.

Aquest entorn consta de 3 espais:

1. Ofertes de feina

borsa

  • Espai pel nostre alumnat i exalumnat.
  • Mitjançant aquest enllaç pots accedir a les ofertes de feina que ens fan arribar les empreses.
  • Trobaràs les ofertes classificades per especialitats dins la pestanya “Documents”.
  • Per a accedir a la informació has de ser alumne o exalumne del centre i entrar amb Google fent servir l’adreça de correu @lacetania.cat. En cas de no disposar-ne, pots sol·licitar-ne una enviant un correu electrònic a l’adreça coord.fp@lacetania.cat indicant les teves dades i els cicles formatius que estàs cursant o que vas cursar i l’any d’acabament dels estudis.

2. Penja el teu Currículum

 

  • Mitjançant aquest formulari ens pots fer arribar el teu Currículum Vitae que posarem a disposició de les empreses que així ens ho sol·licitin i que estiguin en procés de selecció per a ocupar alguna vacant a la seva plantilla.
  • El teu CV quedarà disponible a la plataforma fins el 31.12 de l’any posterior al qual el penges al sistema. Passat aquest temps, s’eliminaran les teves dades i si encara estàs interessat en romandre en el servei hauràs de tornar-lo a penjar. D’aquesta manera podrem mantenir sempre les dades actualitzades i comptar només amb les persones que realment estan interessades en continuar en el servei.
  • Per a accedir a la informació heu de ser alumne o exalumne del centre i entrar amb google fent servir l’adreça de correu @lacetania.cat. En cas de no disposar-ne, pots sol·licitar-ne una enviant un correu electrònic a l’adreça coord.fp@lacetania.cat indicant les teves dades, els cicles formatius que estàs cursant o que vas cursar i l’any d’acabament dels estudis.

3. Espai per a les empreses

  • En aquest espai podreu accedir als CV del nostre alumnat i exalumnat  interessat en entrar al mercat laboral o que vol optar a un canvi de feina.
  • Per a accedir a la informació s’ha d’entrar amb google mitjançant una adreça de correu @lacetania.cat que et serà proporcionada enviant correu electrònic a l’adreça coord.fp@lacetania.cat indicant el nom de l’empresa i les teves dades de contacte.
  • També ens podeu fer arribar les vostres ofertes de feina en format PDF a l’adreça coord.fp@lacetania.cat i les posarem a disposició del nostre alumnat i exalumnat donat d’alta al servei de la borsa de treball i que podrà consultar a l’apartat 1. Ofertes de feina..