LLIBRES

 

Llibres digitals per l’alumnat de 1r curs d’ESO:

La compra dels llibres digitals s’haurà de realitzar abans del dia 31 d’agost.

La resta d’alumnat podeu consultar tots els llibres al  paedagogus digital ( actualitzat el 15/07/20).