Revista Mercaderies

          Mercaderies 2017 
Descarregueu #33 (2018)       Descarregueu #32 (2017)

El connectivisme: compartint l’aprenentatge

El connectivisme (Siemens, 2005) és una teoria sobre l’aprenentatge que explica com les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) han creat noves oportunitats per aprendre i compartir informació a través de la xarxa. Aquestes tecnologies inclouen els navegadors web, el correu electrònic, wikis, fòrums de discussió en línia, xarxes socials, YouTube, i qualsevol altra eina que permeti als usuaris aprendre i compartir informació amb altres persones.

Aquesta teoria entronca amb les anomenades ‘habilitats del segle XXI’ (World Economic Forum, 2015), que emfatitzen la col·laboració, la creativitat, la comunicació i el pensament crític com a claus per l’èxit en una societat globalitzada. Des de la nostra revista digital, Mercaderies, volem contribuir a l’aprenentatge d’aquestes habilitats.

L’ús de les TIC abasteix als alumnes amb recursos per donar la seva veu i col·laborar activament, incloent-hi així a alumnes que a classes tradicionals mostren una participació més perifèrica, pel que accedeixen a oportunitats comunicatives més simètriques. D’aquesta manera, els alumnes troben un espai per desenvolupar les seves habilitats creatives de manera intuïtiva i autònoma, integrant coneixements previs apresos fora de classe i convertint-se així en alumnes més centrals a la comunitat d’aprenentatge (Lave & Wenger, 1991). En quant al desenvolupament del pensament crític, ens centrem en potenciar als nostres alumnes com redactors de notícies, curadors de continguts i consumidors actius de cultura remix.

Podeu revisar les entrades etiquetades com #Mercaderies a la secció de 3r d’ESO com matèria optativa del centre.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge university press.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10.

World Economic Forum. (2015). “New vision for education: unlocking the potential of technology.” World Economic Forum, Geneva, Switzerland. Disponible a: http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf