Working on the Freudian Mind: a Theory Puzzle

This week with 2 BTX C, in our Psychology elective subject, the students had to match psychological phrases in the correct categories of the freudian theory (conscious, preconscious, unconscious, ego, superego, ID).
Group discussions in English were obligatory in order to understand the various phrases and… Llegeix més»

Impressions sobre Romeu i Julieta

“L’escenografia de l’obra era molt senzilla, però capaç de representar tots els objectes de l’obra.” Núria Torrades
“L’originalitat de l’obra em va semblar impactant, sobretot pel canvi de gènere dels personatges, ja que alguns homes estaven representats per dones i viceversa”. Anna Gual
“Una obra simplement meravellosa”.… Llegeix més»