CONVOCATÒRIA DE VAGA DE PERSONAL DELS CENTRES EDUCATIUS_09/10/2020 i 15/10/2020

Informem que hi ha hagut convocatòria de diversos sindicats de treballadors dels centres educatius per als dies: 9 i 15 d’octubre de 2020.

No preveiem que calgui cap modificació organitzativa.

ALUMNAT: aquests últims dies hi ha hagut alumnat que han manifestat que tenien la intenció d’adherir-se al “dret a la no assistència col.lectiva” el divendres 9 d’octubre. Seguint la norma descrita a les NOFC::enllaç, des de la direcció del centre hem determinat que no és possible l’absència d’alumnat aquest dia per aquest motiu, ja que no hi ha una convocatòria formal de sindicat d’estudiants (el primer requisit del protocol).