Sol·licituds

SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR

Sol.licitud de transport escolar alumnes d’ESO empadronats a Montbrió del Camp i Vinyols i els Arcs

Us adjuntem els formularis del Consell Comarcal que heu d’emplenar les famílies que viviu a Montbrió del Camp o Vinyols i els Arcs per a la sol·licitud d’alumnes a transportar el proper curs 2020/21.

S’han d’imprimir els 2 formularis, signar-los, després escanejar-los i enviar-los a l’adreça d’e-mail ensenyament@baixcamp.cat.

Les famílies que no tinguin disponibilitat ho poden tramitar el mes de setembre des de l’institut, quan s’iniciïn les classes.

És una novetat d’aquest curs.

Sol·licitud transport escolar 2020-2021

Autoritzacions parada transport

Enllaços als documents:

Model SOL·LICITUD

Renúncia transport

Sol·licitud baixa

Sol·licitud trasllat

Sol·licitud canvi religió alternativa

Sol·licitud reconeixement equivalència català

Sol·licitud utilització instal·lacions

Sol·licitud proves títol ESO

Sol·licitud per a pares

Sol·licitud convalidació música

Sol·licitud convalidació dansa

Sol·licitud per a pares batxillerat

Sol·licitud convalidació dansa batxillerat

Sol·licitud convalidació música batxillerat

Sol·licitud títol

Sol·licitud convalidació modalitat per escola música autoritzada

Sol·licitud convalidació ed. física per estudis conservatori o centre profes