GEP/AICLE

PROGRAMA  GEP / AICLE

Ja fa uns anys que l’INS Joan Guinjoan ha fet seu el projecte educatiu de promocionar i fomentar  el plurilingüisme com a eina de coneixement, d’intercanvi internacional (Erasmus, intercanvi de francès amb alumnes de Normandia, etc.) i com a mitjà d’inserció sociolaboral i cultural dels nostres alumnes en el futur.

Amb aquest projecte d’innovació pedagògica, conegut amb el nom de GEP (Generació Plurilingüe) pretenem un doble objectiu: aprendre matèria curricular i llengua estrangera al mateix temps. Es tracta, en definitiva, de millorar les competències comunicatives en llengua estrangera del nostre alumnat.

En principi es va introduir com a activitat experimental,  bàsicament a la matèria de Ciències Socials de primer cicle (1r i 2n d’ESO) i només per a una part dels alumnes. La resta, però, també es va beneficiar de classes puntuals i activitats en anglès o francès en altres matèries curriculars.

A partir del curs 2018-19 es consolida l’estudi de les Ciències Socials de primer cicle en anglès per a tots els alumnes de primer d’ESO, ja sigui de manera total o parcial, segons el seu nivell de competència de la llengua. Aquesta llengua també es fa extensible a moltes activitats d’àmbits fora de l’estrictament lingüístic, com el tecnològic i el científic. I tant a nivell d’ESO com a Batxillerat.

Des d’aquesta plataforma  us convidem a participar en el nostre projecte GEP. Podeu entrar a l’enllaç que us explicarà més coses sobre el projecte i, especialment, a la galeria d’imatges i activitats que els nostres alumnes han fet en cursos anteriors i faran al llarg del  present curs 2019-20.

 

Enllaç: Marc per al plurilingüísme