GEP/AICLE

PROGRAMA  GEP

Ja fa uns anys que l’INS Joan Guinjoan ha fet seu el projecte educatiu de promocionar i fomentar  el plurilingüisme com a eina de coneixement, d’intercanvi internacional (Erasmus, intercanvi de francès amb alumnes de Normandia, etc.) i com a mitjà d’inserció sociolaboral i cultural dels nostres alumnes en el futur.

Amb aquest projecte d’innovació pedagògica, conegut amb el nom de GEP (Generació Plurilingüe) pretenem un doble objectiu: aprendre matèria curricular i llengua estrangera al mateix temps. Es tracta, en definitiva, de millorar les competències comunicatives en llengua estrangera del nostre alumnat.

Fins el passat curs 2017-18, com a programa experimental, el GEP es va aplicar bàsicament a la matèria de Ciències Socials de primer cicle (1r i 2n d’ESO) i només a una part dels alumnes, aquells que havien superat una prova prèvia de nivell d’anglès. A part d’aquesta matèria, però,  també la resta d’alumnes de l’ESO es van poder beneficiar de classes puntuals i activitats en anglès o francès en altres matèries curriculars.

Per aquest nou curs 2018-19 es consolida l’estudi de les Ciències Socials de primer cicle en anglès per a tots els alumnes de primer d’ESO, ja sigui de manera total o parcial, segons el seu nivell de competència de la llengua. Tanmateix, també es seguirà a segon d’ESO en cursos posteriors.

Des d’altres departaments també es continuarà potenciant les llengües estrangeres, sobretot l’anglès, amb activitats de tota mena i a tots els nivells de l’ESO i Batxillerat.

Des d’aquesta plataforma  us convidem a participar en el nostre projecte GEP. Podeu entrar a l’enllaç que us explicarà més coses sobre el projecte i, especialment, a la galeria d’imatges i activitats que els nostres alumnes han fet en cursos anteriors i faran al llarg del  present curs.

 

Enllaç: Marc per al plurilingüísme