Estada a l’Empresa

L’Estada a l’empresa és una matèria Optativa de Batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral.
Consisteix “bàsicament” en un període de permanència i activitat de l’alumnat en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis.
L’Estada a l’empresa ha de tenir una durada màxima de 140 hores, de les quals se’n poden dedicar fins a 70 per desenvolupar continguts teoricopràctics al centre educatiu.
Durant l’estada, l’alumnat pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, pot enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.

QBID

Sol·licitud Estada a l’Empresa