Signat conveni de col·laboració amb Oracle

L’institut Joan d’Àustria s’ha suscrit a l’acord entre el Departament d’Ensenyament i la empresa Oracle per tal de formar part de la xarxa Oracle Academy. A partir del mes de gener començarem a oferir formació i certificació d’aquesta formació als nostres alumnes de cicles formatius de grau superior de manera gratuita.

L’accés a Oracle Academy es podrà realitzar des d’aquest enllaç.

Tot i que començarem amb una prova pilot oferint només un curs, la idea és arribar a oferir tots els cursos del curriculum que ofereix Oracle Academy: disseny de bases de dades i programació amb SQL, Programació de bases de dades amb PL/SQL, Fonaments de Java i Programació amb Java.

academy_ebadgeacademy_wht