Anunci per el qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis

S’ha obert el termini de presentació d’ofertes per a la licitació del servei de neteja de l’Institut Joan d’Àustria. El termini de presentació d’ofertes és obert fins a les 14:00 hores del dia 16 de desembre de 2019.

. Les ofertes s’han de presentar a la Secretaria de l’Institut Joan d’Austria al C/ Selva de Mar 211 Barcelona 08020 en horari de secretaria (de 9:30 a 13:30 i de 15:30 a 18:00 de dilluns a dijous i de 9:30 a 13:30 divendres).

Visita tècnica a les nostres instal·lacions el dilluns dia 25 de novembre de 2019, a les 10:00 h.

Obertura pública de sobres el dimarts 17 de desembre a les 13:00 h 

Adjuntem l’anunci del DOGC i el plecs de condicions.

Anunci DOGC: anunci DOGC

Plec de condicions administratives: PCAP neteja Institut Joan d’Austria 2019

Plec de prescripcions tècniques: PPT neteja Institut Joan d’Austria 2019

Actuacions

 

Actes d’obertures dels sobres