So, traç i paraula: l’auca de la M. Aurèlia

El treball final del primer trimestre ha estat la realització d’una auca basada en la vida i obra de la M. Aurèlia Capmany. Els rodolins i el tractament de la imatge són els eixos centrals de les creacions que ara us presentem.