So, traç i paraula: pintant d’oïda (1)

El ritme, l’harmonia i la textura són alguns dels atributs que comparteixen la música i les arts plàstiques.  El pintor Vasili Kandinsky, per exemple, va voler plasmar la complexitat de la música clàssica en la seva obra artística. Aquest tercer trimestre, dins del projecte “So, traç i paraula”, els alumnes de 1r d’ESO pintaran sota la influència del so.

Com a fase prèvia a la representació pictòrica, els alumnes s’han concentrat en una àmplia gamma de sons i han reaccionat tot creant composicions definides per marques abstractes personals.