Signatura de conveni DUAL amb DMS Services S.L.

És per nosaltres un plaer informar-vos que el nostre centre ha signat un conveni de col·laboració amb Development Management and Solutions Services S.L. perquè els nostres alumnes puguin realitzar formació en alternança DUAL, del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (CFGS DAM), a les instal·lacions d’aquesta empresa que ofereix solucions en en sector T.I.

Signatura_JDA_DMSServicesSL