Eleccions al consell escolar 2018

Benvolgudes i benvolguts

Com cada dos anys, aquest curs,  hi haurà una renovació parcial del Consell Escolar del centre. El Consell Escolar és l’òrgan de representació dels diferents sectors de la comunitat educativa (alumnat, claustre, famílies, PAS i administració local)  que, com ja sabeu,  participa en el govern del centre com a òrgan col·legiat.

Formar part d’aquest Consell Escolar és sinònim d’implicació directa en la vida del centre. Triar als vostres representants és un exercici de responsabilitat i de cultura democràtica donat que les persones elegides us representaran a l’hora de realitzar propostes i prendre decisions que millorin el funcionament del centre.

Aquest procés de renovació es durà a terme al llarg d’aquest mes de novembre de 2018, segons el calendari marcat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar informació addicional a la pàgina web del Departament d’Ensenyament i a la pàgina web del CEB.

El calendari i el procediment en el nostre centre serà:

 • Dilluns dia 5/11

Convocatòria d’eleccions al Consell Escolar -2018- i publicitació al web del centre. Resolució de la direcció del centre.

Publicació als taulers d’anuncis dels censos electorals:

 1. Cens Sector Famílies: Al tauler d’anuncis del centre
 2. Cens Sector Professorat: A la sala del professorat
 3. Cens Sector Alumnat: Al tauler d’anuncis del centre
 4. Cens Sector PAS: A la secretaria del centre

Molt Important!

Les possibles reclamacions referides a les inscripcions en els cens electorals s’han de dirigir, mitjançant escrit, al director del centre entre el 6 i el 9 de novembre de 2018 (model de sol·licitud) i s’han de lliurar a la secretaria del centre. Les resolucions sobre possibles reclamacions es publicaran al tauler d’anuncis del centre el dia 20 de novembre de 2018

Si alguna persona està interessada en actuar com a supervisora del procés ha de presentar la seva sol·licitud com a pare o com alumne adreçada al director del centre, abans del dia 16 de novembre

Candidatures i meses electorals

 • Divendres dia 9/11 (a les 12:30h.): Sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals (sectors alumnat i famílies)
 • Dilluns dia 12/11: Inici de la presentació de candidatures dels diferents sectors

Full de candidatura: baixeu-vos-ho o bé demaneu-lo, en format paper, a la consergeria del centre

Molt Important!

Les candidatures s’han de presentar a la secretaria del centre en l’horari habitual

 • Dimarts dia 13/11: Constitució de les taules electorals. Assignació de membres
 • Divendres dia 16/11 a les 14:30: Final de presentació de sol·licituds d’actuació com a supervisors
 • Dimarts dia 20/11 a les 14:30: Final de presentació de candidatures
 • Dimecres dia 21/11: Proclamació i publicació de candidatures al tauler del centre

Votacions de cada sector

 • Dilluns 26 de novembre a les 14:30: Claustre Professorat
 • Dimarts 27 de novembre (al llarg del matí i la tarda): Sector Alumnat
 • Dimarts 27 de novembre de les 18:00h. fins les 20:00h.: Sector Famílies
 • Dimecres 28 de novembre a les 14:30: Sector PAS

Constitució del nou Consell Escolar

 • Dimarts 11 de Desembre  de 2018 a les 18:30h

 

Representants a renovar

Sector Nombre de representants Nombre de representants a renovar
Alumnat 3 2
Mares-Pares 3 2
AMPA 1 1
PAS 1 1
Professorat 7 4

 

Esperem i desitgem la teva participació!

Llegiu la carta conjunta, de l’honorable Conseller d’Ensenyament Sr. Josep Bargallò i Valls i de l’Alcaldessa de Barcelona Sra. Ada Colau i Ballano, sobre la participació en els Consells Escolars