cARTografies: els colors de “Children’s corner”

Dins de la temàtica dels jocs que treballem aquest primer trimestre, la música de Claude Debussy ha servit de fil conductor del projecte.

L’obra Children’s corner, que aquest compositor va dedicar a la seva filla, ens ha permès connectar les sonoritats impressionistes amb els colors i el món de la infantesa.