SMX

CFGM Tècnic de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes (SMX IC10) orientació en programació

Què estudiaré?

Estudiaràs SMX amb orientació a la programació. Si t’agrada la informàtica i vols aprendre sobre sistemes operatius, xarxes, seguretat informàtica, maquinari i programació aquest és el teu cicle. I desprès podràs estudiar també els cicles superiors amb nosaltres convalidant FOL i EIE (Empresa).

Per què el Joan d’Àustria?

Perquè faràs SMX però estudiaràs també programació i desenvolupament d’aplicacions, d’aquesta forma et serà molt més fàcil decidir-te per quin cicle superior vols fer (si DAM, DAW o ASIX) i quan vagis a treballar podran valorar aquestes capacitats que altres companys no tindran.

I perquè treballaràs amb Kubernetes, amb AWS i altres tecnologies punteres en la indústria 4.0.

En quin horari?

El primer curs es fa en horari de matí, de 8:00h a 13:30h i segon curs en horari de tarda de 14:30h fins les 20:00h per facilitar les pràctiques en empresa.

Objectius

L’objectiu d’aquests estudis és formar professionals amb la capacitat d’instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, pel que cal aprendre a:

 • Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics.
 • Muntar i configurar ordinadors i perifèrics.
 • Instal·lar i configurar programari bàsic i d’aplicació.
 • Replantejar el cableja ti l’electrònica de xarxes locals en petits entorns i la seva connexió a WAN.
 • Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades i sense fils o mixtes així com la seva connexió a xarxes públiques.
 • Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local.
 • Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions per comprovar i ajustar el funcionament.
 • Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint-ne, actualitzant-ne i ajustant-ne els
  components per assegurar el rendiment del sistema.
 • Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i pèrdues de dades en el sistema per garantir la integritat i disponibilitat de la informació.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, per al seu manteniment i l’assistència al client.
 • Elaborar pressupostos de sistemes a mida complint els requeriments del client.
 • Assessorar i assistir el client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que ho requereixin per trobar solucions adequades a les necessitats d’aquest.

Estructura

Primer curs

 • Maquinari
 • Sistemes operatius monolloc
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Xarxes
 • Formació i orientació laboral
 • Anglès

Segon curs

 • Sistemes operatius en xarxa
 • Seguretat informàtica
 • Serveis xarxa
 • Aplicacions Web
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Introducció a la programació
 • Mòdul de síntesi

Sortides acadèmiques

 • A Batxillerat.
 • A altres cicles formatius de grau mitjà per complementar la formació.
 • A cicles formatius de grau superior, per exemple administració de sistemes en xarxa (ICA0) desenvolupament d’apliacions multiplataforma (ICB0) o desenvolupament d’aplicacions web (ICC0).

Sortides professionals

Tindràs diferents sortides professionals com són instal·lador-reparador d’equips informàtics, tècnic de suport informàtic, tècnic de xarxes, reparador de perifèrics informàtics, comercial de  microinformàtica, operador de sistemes o operador de tele-assistència.