DAW

en CFGS Desenvolupament d’aplicacions web (DAW ICC0) orientació en aplicacions híbrides i alternança DUAL

Què estudiaràs?

Aquests són els estudis ideals si et vols dedicar a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web. i aplicacions híbrides. Les aplicacions híbrides són aplicacions mòbils que estan dissenyades i programades amb llenguatges de programació web com CSS, HTML o JavaScript.

Per què el Joan d’Àustria?

Perquè pots venir a estudiar DAW amb nosaltres en modalitat DUAL. així que el 80% de les hores de segon curs et podràs formar treballant a les empreses amb les que tenim conveni de col·laboració, cobrant un sou i creixent professionalment.

Perquè gràcies a l’acord que tenim amb Oracle, pots obtenir les certificacions en Disseny de bases de dades i programació amb SQLProgramació de bases de dades amb PL/SQLFonaments de Java i Programació amb Java.

Perquè treballaràs amb tecnologia Cloud puntera, com AWS. i podràs fer pràctiques a importants empreses del sector.

Perquè el nostre professorat és expert en les matèries que imparteix.

En quin horari?

Oferim aquests estudis en horari de tarda de 14:30h a 20:00h durant el primer curs i el segon curs Les classes a primer curs són a la tarda, de 14:30h a 20:00h. Durant el segon curs realitzaràs l’estada DUAL al matí (5 hores) i estaràs 3 hores al centre, de 18:00h a 21:00h. Si finalment no fas estada en DUAL i curses el cicle de forma presencial, l’horari serà el mateix que el primer curs.

Amb qui faré l’estada en DUAL?

Us deixem una mostra de les empreses amb les que tenim o hem tingut convenis.

Objectius

L’objectiu dels estudis és formar professionals amb la capacitat de desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura, pel que cal aprendre a:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions.
 • Gestionar servidors d’aplicacions i configurar-los per permetre el desplegament d’aplicacions web.
 • Gestionar bases de dades.
 • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades.
 • Desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil.
 • Desenvolupar components multimèdia i integrar-los en la interfície d’una aplicació web.
 • Desenvolupar i integrar components programari en l’entorn del servidor web.
 • Desenvolupar serveis per integrar les seves funcions en altres aplicacions web.
 • Integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions web.
 • Completar plans de proves verificant el funcionament dels components programari desenvolupats segons les especificacions.
 • Elaborar i mantenir la documentació dels processos de desenvolupament utilitzant eines de generació de documentació i control de versions.
 • Desplegar i distribuir aplicacions web.

Estructura

Primer curs

 • Sistemes informàtics.
 • Bases de dades.
 • Programació.
 • Llenguatges de marques.
 • Disseny d’interfícies web.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.

Segon curs

 • Entorns de desenvolupament.
 • Desenvolupament web en entorn client.
 • Desenvolupament web en entorn servidor.
 • Desplegament d’aplicacions web.
 • Projecte.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica superior, que permet accedir:

 • A un grau universitari, amb reconeixement de part dels estudis cursats.
 • A altres cicles formatius per complementar la formació, per exemple administració de sistemes informàtics en xarxes o desenvolupament d’aplicacions web.

Sortides professionals

Aquests estudis et permetran treballar de programador web, programador multimèdia i desenvolupador d’aplicacions en entorns web.