ASIX

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX ICA0) orientació en Cloud Computing i alternança DUAL

Què estudiaré?

Especialitzem els nostres estudis d’administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX ICA0) en Cloud Computing. Estudiaràs administració de sistemes operatius, de serveis d’Internet, de xarxes, de bases de dades, així com seguretat informàtica i cloud computing.

Per què el Joan d’Àustria?

Perquè gràcies a l’acord que tenim amb Oracle, pots obtenir les certificacions en Disseny de bases de dades i programació amb SQLProgramació de bases de dades amb PL/SQLFonaments de Java i Programació amb Java.

Perquè treballaràs amb tecnologia Cloud puntera, com AWS. i podràs fer pràctiques a importants empreses del sector.

Perquè el nostre professorat és expert en les matèries que imparteix.

En quin horari?

Les classes a primer curs són a la tarda, de 14:30h a 20:00h. Durant el segon curs realitzaràs l’estada DUAL al matí (5 hores) i estaràs 3 hores al centre, de 18:00h a 21:00h. Si finalment no fas estada en DUAL i curses el cicle de forma presencial, l’horari serà el mateix que el primer curs.

Objectius

L’objectiu dels estudis és formar professionals amb la capacitat de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, pel que cal aprendre a:

 • Administrar sistemes operatius de servidor, serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, entre d’altres) i aplicacions.
 • Implantar i gestionar bases de dades.
 • Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius maquinari, avaluar el seu rendiment i identificar possibilitats de millora segons les necessitats de funcionament.
 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements i integrar equips de comunicacions a aquestes xarxes, determinant la configuració per assegurar-ne la connectivitat.
 • Implementar solucions d’alta disponibilitat, supervisar la seguretat física i assegurar el sistema i les dades.
 • Administrar usuaris per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.

Estructura

Primer curs

 • Implantació de sistemes operatius
 • Gestió de bases de dades
 • Programació bàsica
 • Planificació i administració de xarxes
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora

Segon curs

 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació
 • Fonaments de maquinari
 • Administració de sistemes operatius
 • Serveis de xarxa i Internet
 • Implantació d’aplicacions web
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades
 • Seguretat i alta disponibilitat
 • Projecte
 • Cloud Computing

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica superior, que permet accedir:

 • A un grau universitari, amb reconeixement de part dels estudis cursats.
 • A altres cicles formatius per complementar la formació, per exemple desenvolupament d’apliacions multiplataforma o desenvolupament d’aplicacions web.

Sortides professionals

Aquests estudis et permetran arribar a ser tècnic en administració de sistemes, responsable d’informàtica, tècnic en serveis d’Internet, tècnic en administració de base de dades, tècnic de xarxes, supervisor de sistemes, tècnic en serveis de comunicació