L’Institut Joan d’Àustria, aposta per la mobilitat tant de l’alumnat com del professorat. Aquesta aposta té com a objectius millorar les competències lingüístiques de l’alumnat, millorar la qualitat dels ensenyaments així com millorar les competències professionals dels alumnes.

Aquestes activitats estan gestionades per un/a coordinador/a de mobilitat.

En aquest apartat posarem en breu la nostra política pel que fa a la mobilitat internacional, així con tota la informació sobre properes convocatòries i en curs.

In this section, we will publish soon our international mobility policy, as well as all the information abou incoming and current calls.


Contacte / contact: mobilitat@iesjoandaustria.org