Proves d’accés a cicles formatius de grau superior

Per accedir als cicles formatius de grau superior de formació professional, el curs 2016-2017, cal tenir un dels títols que disposa la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, que estableix que el títol de tècnic permet accedir a aquests cicles formatius de grau superior, prèvia superació d’un procediment d’admissió pendent de reglamentar.… Llegeix més»