Què fer en cas …?

-de voler entrevista amb el tutor/a?

Demanar a través del fill/a, per telèfon o via mail quina disponibilitat d’horari té i acordar una trobada.

-que el fill/filla hagi de sortir a mig matí per alguna qüestió important (anar al metge,…)?

Si pot ser, dir-ho per endavant al tutor/a per via telefònica, per correu electrònic o escrivint una nota a l’agenda del fill/a. Venir-lo a buscar a l’hora corresponent (no podem deixar sortir els nois i noies sense una persona adulta) i acompanyar-lo si encara és a temps de recuperar alguna estona de classe.

-de no venir a l’institut?

Igualment, si és possible, dir-ho amb antelació. I de totes maneres, portar algun tipus de justificant de l’absència signat pels pares.

-d’arribar tard a l’institut?

Si és a primera hora del matí, l’alumne/a haurà d’entrar al centre però no podrà participar en la primera activitat del dia (bon dia) i s’haurà d’esperar en un lloc indicat. Si és en alguna altra hora del dia i el motiu del retard és justificat haurà de fer-ho saber al seu tutor/a. Si el retard és sense motiu i sistemàtic, el tutor/a en prendrà nota i haurà de parlar del tema amb l’alumne/a.

-de voler participar -com a pares i membres de la comunitat educativa- en la vida de l’institut?

Es pot manifestar aquest interès per qualsevol via que es cregui adequada: manifestant-ho directament al tutor/a del fill/a, fent-ho saber per mail o posar-se en contacte amb l’AMPA.