Instal·lacions

L’institut està ubicat en mòduls prefabricats. Comptem amb les aules espaioses per ubicar els grups-classe, aules de desdoblament per treballar en grups reduïts, aula de tecnologia, de música i laboratori. L’educació física la realitzem al pavelló municipal. La zona d’esbarjo és tot l’entorn del centre.