ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 
La composició del nostre consell Escolar és la següent:
 • Directora
 • Cap d’estudis
 • Secretària (amb veu però sense vot)
 • Cinc professors/es, elegits entre ells
 • Una representant de l’Ajuntament
 • Una representant de l’AMPA
 • Un representant del PAS
 • Dos alumnes, elegits pel Consell d’alumnes
 • Dos pares/mares, elegits entre ells
Com podeu participar-hi?
 • Presentant una candidatura
 • Votant a les eleccions els representants que us semblin més adients
 • Donant suport durant el procés
Calendari elecció dels 2 representants del sector pares/mares
 • 6 de novembre: Publicació dels cens electoral (al taulell informatiu del centre)
 • 9 de novembre: Sorteig dels membres vocals de les meses electorals
 • 12 de novembre: Constitució de les meses
 • 16 de novembre: Data límit de recepció de candidatures. Cal presentar-les a la direcció dels centres.
 • 20 de novembre: Publicació de candidatures.
 • 26 de novembre: ELECCIONS (de 13:00 a 15:00 i de 18:00 a 20:00)
Us animem a presentar les vostres candidatures!