Automatització i Robòtica Industrial

Automatització i robòtica industrial

UF1 Sistemes avançats de control industrial.
UF2 Sensors avançats.

 

Automatització i robòtica industrial 

UF1 Muntatge i documentació d'equips o processos de robòtica industrial

Automatització i robòtica industrial