Instal·lacions

Les classes teòriques dels cicles de la família agrària s’imparteixen en una nau industrial habilitada que es troba carrer Anoia del polígon industrial del Pla de la Bruguera, a Castellar del Vallès. La nau compta amb 5 aules polivalents, amb capacitat per a 30 alumnes, un taller agrari d’uns 170 m2 amb maquinaria específica per al cicle com tallabarders, tallagespes, desbrossadores, bufadores, etc., diferents tipus d’eines pròpies per a realitzar tasques de jardineria i agricultura com aixades, magallons, pics, pales, carretons, etc., així com material divers per a prendre mesures, nivells, realitzar tractaments, pintures, etc.. També disposa d’un laboratori amb material divers de laboratori com microscopis, lupes, provetes, tamís, material vari de mesura, etc.

Per altra banda, en les mateixes instal·lacions es disposa d’unes zones exteriors on realitzar gran part de pràctiques que duen a terme en el cicle: un solar d’uns 4.000 m2, una zona enjardinada d’un 200 m2 i un hivernacle en construcció d’uns 400 m2.

Com a espai exterior, també hi ha un espai de pràctiques al Viver Tres Turos S.C.P., habilitat amb una zona d’hort, hivernacles i un aula polivalent per poder impartir classes teòriques.