Calendari del curs

PERÍODES TRIMESTRALS I D’AVALUACIONS

1r TRIMESTRE (del 13 de setembre al 21 de desembre de 2021)
 • 1a Avaluació: 13 de setembre – 3 de desembre (12 setmanes).
 • Sessions 1a Avaluació 2n BTX: dimecres 1 de desembre.
 • Sessions 1a Avaluació ESO i 1r BTX: dimecres 15 i dijous 16 de desembre.
 • Lliurament de notes 2n BATX dijous 16 de desembre.
 • Lliurament de notes ESO i 1r BATX dimecres 22 de desembre.
2n TRIMESTRE (del 10 de gener al 8 d’abril de 2022)
 • 2a Avaluació: 9 de desembre de 2020 – 18 de març de 2022 (12 setmanes).
 • Sessions 2a Avaluació 2n BTX dimecres 16 de març.
 • Sessions 2a Avaluació ESO i 1r BTX dimecres 23 i dijous 24 de març.
 • Lliurament de notes: dijous 31 de març.
3r TRIMESTRE (del 19 d’abril al 22 de juny de 2020)
 • 3a Avaluació: 21 de març – 8 de juny (11 setmanes).
 • Notes 3a Avaluació i Finals Ordinàries ESO: divendres 17 de juny.

DIES NO LECTIUS

PERÍODES DE VACANCES ESCOLARS
 • Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 9 de gener de 2022.
 • Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022.
DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ
 • Dimarts 7 de desembre de 2020 (Pont Immaculada).
 • Dilluns 28 de febrer de 2021 (Carnestoltes).
 • Divendres 3 de juny de 2021 (2a Pasqua).

REUNIONS AMB FAMÍLIES

PRIMERA REUNIÓ AMB FAMÍLIES
 • 1r d’ESO: dilluns 14 de setembre (18:00 h).
 • 1r i 2n de Batxillerat: dimarts 13 d’octubre (18:00 h).
 • 2n, 3r i 4t d’ESO: dimecres 14 d’octubre (18:00 h).
SEGONA REUNIÓ AMB FAMÍLIES
 • 1r i 2n d’ESO: dimecres 26 de febrer (17:45 i 18:30 h).
 • 3r i 4t d’ESO: dimecres 25 de març (17:45 i 18:30 h).