ESO

ORGANITZACIÓ ESO 2021-2022

Currículum de 1r, 2n i 3r d’ESO

DISTRIBUCIÓ D’HORES SETMANALS DE LES DIFERENTS MATÈRIES

Matèria 1r ESO 2n ESO 3r ESO
CATALÀ 3 3 3
CASTELLÀ 3 3 3
ANGLÈS 3 4 3
SOCIALS 3 3 3
CIÈNCIES DE LA NATURALESA 3 (BIO) 3 (FQ) 2 BIO – 2 FQ
MATEMÀTIQUES 3 4 4
TECNOLOGIA 2 2 2
ED. FÍSICA 2 2 2
MÚSICA 2 2
ED. VISUAL 2 2
TUTORIA 1 1 1
RELIGIÓ / CULTURA I VALORS ÈTICS 1 1 1
OPTATIVES 2 (FR – OPT) 2 (FR- OPT) 2 (FR -OPT)
TOTAL 30 hores 30 hores 30 hores

OPTATIVES:

Les matèries optatives són per tot el grup-classe excepte pe l’alumnat que hagi escollit el Francès, que sí formaran un grup a part. Per tant, no hi ha disminució de ràtio ja que es respecta el grup bombolla.

NIVELL OPTATIVES DURADA
1r ESO Pla de lectura 1h setmanal Anual
Acollida digital 1h setmanal
2n ESO Música 2h setmanals compactades Rotació Trimestral
EVP 2h setmanals compactades
Tecnologia 2h setmanals compactades
3r ESO Música 2h setmanals compactades Rotació cada 7 setmanes aproximadament
EVP 2h setmanals compactades
Tecnologia 1 2h setmanals compactades
Tecnologia 2 2h setmanals compactades

ORGANITZACIÓ DE CENTRE PER ATENDRE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

  • A 1r i 2n ESO hi ha un desdoblament en l’horari de matèries instrumentals (GRUPS FLEXIBLES): CAT, CAST i MAT.
    La composició d’aquests grups serà flexible i determinada per l’Equip docent, escoltats els àmbits implicats.
  • A 3r i 4t d’ESO hi ha un grup més per nivell; de 3 línies fem 4 grups.
    Les agrupacions són heterogènies i estan proposades pels equips docents del curs anterior. Possibles revisions al setembre i al llarg del curs a criteri de l’Equip docent a proposta de tutors/es.

TREBALLS D’ÀMBIT

  • Durant el curs 21-22 es preveuen 3 treballs d’àmbit al final de cada trimestre que tindran una durada de 5 dies lectius. Veure calendari centre curs 21-22.

Currículum de 4t ESO 

4t d’ESO

Distribució d’hores setmanals de les diferents matèries:

Matèria Hores setmanals
CATALÀ 3
CASTELLÀ 3
MATEMÀTIQUES 4
SOCIALS 3
ANGLÈS 3
ED. FÍSICA 2
TUTORIA 1
RELIGIÓ / VALORS ÈTICS 1
OPTATIVES 10
TOTAL 30 hores

Per tal de respectar les indicacions d’Inici de curs en relació la Covid-19, les matèries optatives de 4t d’ESO s’oferten en itineraris tancats:

  Itinerari 1 Itinerari 2 Itinerari 3 Itinerari 4
3h Física-Química Tecnologia Economia Llatí
3h Biologia Física-Química EVP Economia
2h Filosofia Informàtica EVP Cultura clàssica
2h Informàtica EVP Música Filosofia

L’Optativa de Francès, s’inscriu en l’última franja descrita en el quadre anterior.