Eleccions al Consell Escolar 2016

El 7 de novembre del 2016 comença el procés electoral :

Publicació dels Cens: (es pot reclamar fins el divendres, 11 de novembre)

  • Cens dels pares/mares/tutors legals dels alumnes de Primària : està en el Tauló d'Anuncis situat dins de l'edifici de Primària.
  • Cens dels pares/mares/tutors legals dels alumnes de Secundària : està en el Tauló d'Anuncis situat dins de l'edifici de Primària.
  • Cens dels alumnes de Secundària : està en un Tauló situat a l'entrada de l'edifici de Secundària.
Presentació de les candidatures (fins el 23 de novembre)  Documentació per la presentació de les candidatures : Presentar el DNI juntament amb el següent document omplert: 

Actes del sorteig per formar part de les meses electorals :

Meses Electorals : Composició

Publicació de les candidatures

Publicació nous representants

Una vegada fetes les votacions queden proclamats com a nous representants en el Consell Escolar :

  • Sector pares de primària

 - Laura Lucas Fernández

  • Sector pares de secundària

- Sergio Ezquerro Cervero

  • Sector d’alumnes

- Vahe Voskanyan

  • Sector de Mestres de Primària

- Luis Alberto Cerdan Palacios

- Marta Torres Rodriguez

  • Sector de Professorat de Secundària

- Mireia Borràs Bigorra

- Marta Ribas Bruguer

Darrera modificació: diumenge, 8 gener 2017, 20:33