Història i Instal·lacions

Imagen1

La nostra escola es va construir als anys 70 en uns terrenys cedits per la senyora Ramona Calvet, filla d’una família burgesa de Barcelona. La primera matrícula a l’any 74 va ser de 397 alumnes.
L’escola de primària i infantil es va convertir en IE el curs 2010-2011. Va començar amb la línia de 1r d’ESO i durant els cursos posteriors va anar ampliant l’oferta educativa fins el 4t d’ESO.

Imagen2

Avui dia som  uns 350 alumnes. Enguany ja hi ha dues promocions d’alumnes que han passat a estudis post -obligatoris.
El nostre centre té unes característiques singulars. Ens trobem en un centre amb dos edificis que estan separats per una distància important però formen part d’un mateix projecte, amb professors de dues cultures diferenciades i amb alumnes de totes les etapes educatives obligatòries. El nostre punt fort és el fet de ser propers. El nostre centre és acollidor, els professionals que treballem hi donem molta importància a la tutorització i al seguiment de procés dels alumnes, tot establint vincles i mostrant-nos propers a ells.