Consell Escolar

EQUIP DIRECTIU
Francesc Ruiz (president)
Gemma Brun (cap d’estudis primària)
Montse Alberch (secretària)
Alba Ferrer / Ismael Algaba (cap estudis secundària / coord. pedagògic)

SECTOR MESTRES
Mari Caracuel
Karina Vercher
Elena Martínez
Nancy Santiago
Pepe Miró
Mar Sayol

SECTOR PARES I MARES
Yolanda Domènech
Marta Villaran
Joaquim Clapers
Mònica Rovira
Roser Bonastre (AMPA)

AJUNTAMENT
Marc Romero / Toni Massot

PAS
Mònica Casacuberta

SECTOR ALUMNES
Gerard Tuneu
Bruna Coll