BONES PRÀCTIQUES EN EL TRACTAMENT DE PROBLEMES I CONFLICTES

  • Els problemes i conflictes són inherents a qualsevol centre educatiu i hem de saber conviure amb ells i gestionar-los de manera adequada.
  • Tal com diuen les NOFC, hem de dirigir-nos sempre primer al tutor o tutora. Si el problema no es resol podem optar per demanar entrevista a algun membre de l’equip directiu.
  • No hem de fer mai difusió dels problemes per les xarxes socials.
  • Hem d’aplicar el principi de reducció dels problemes: no fer-los més grans, no dramatitzar-los.
  • Han d’intervenir-hi les persones implicades o afectades i no d’altres.
  • Hem de tenir confiança en el centre educatiu i en els seus professionals, tenim protocols establerts per treballar tot tipus de situacions.
  • S’aplicarà el principi de confidencialitat i per tant no es farà difusió del problema. Això pot donar la sensació que no s’està actuant, però sempre s’actua.

RECORDEU!

1

En cas que tinguis algún dubte, neguit o problema dirigeix-te a la tutora/or del grup classe.

 2

No facis difusió del tema a les xarxes socials, només crearà alarma i no ajudarà a la seva resolució.

 3

Si el problema persisteix, pots:

Dirigir-te a un membre de l’equip de gestió del centre

 Fer una suggerència, queixa o reclamació per escrit dirigida al director del centre

 (NOFC/48 8.2)

  4

Col·laborem tots i totes per una bona convivència al centre educatiu