Premis

Trobareu la relació de premis d’alumnes d’Els Tres Turons guardonats en diversos certàmens:

(En document adjunt)

CERTÀMENS EUROPEUS

PREMIS BALDIRI REIXACH

*PREMI CIRIT

*CERTAMEN JÓVENES INVESTIGADORES DE ESPAÑA

*ALTRES PREMIS

(Llista)

Certàmens Europeus

1998, X European Union Contest for Young Scientists- Porto

Comercially viable Sardine and Anchovy Fish farm Production

per Montserrat Coll i Mariona Picart.

Tutor: Joan A. Curto

3r premi

 
1999, XI European Union Contest for Young Scientists- Tesalònica

Reintroduction of amphibian population despite exotic fish threat

per Arlet Bellveí i Joan Munic

Tutor: Enric Torres

3r premi.

 
2000, XII European Union Contest for Young Scientists- Amsterdam

Long-term utilisation of the Evergreen Ook

per Anna Hernández i Montserrat Puigvert

Tutor:Joan A. Curto

 
2001, Certamen Mundial de Joves pel Medi Ambient. Hannover

Furniture from leaves Fulilex

per Anna Hernández i Montserrat Puigvert

Tutor:Joan A. Curto

 
2001, XIII European Union Contest for Young Scientists- Bergen

Anomalous otolith cristallisation in fish farmed

per Clara Coll i Francina Sintas

Tutor: Joan A. Curto

Premi del jurat

 
2005, Junior Water Prize - Stockholm

Unusual oil reserves: Bottom tar in the Mediterranean and oil in foraminifera

per Marc Campeny i Marc Oliva

Tutor: Joan A. Curto

Diploma d'excel.lència

 
2006, XVIII European Union Contest for Young Scientists - Stockholm

Unusual oil reserves: Bottom tar in the Mediterranean and oil in foraminifera

per Marc Campeny i Marc Oliva

Tutor: Joan A. Curto

Premi especial del Umea Plant Science Centre

 

Premis Baldiri Reixach

XI Convocatòria, 1988-89
La normalització de la llengua catalana per Ivan Castro, Gerard Blanchart i Xavier Punsola
Tutor: Albert Pons
L’ús del català al comerç per Roser Dulsat, Elisenda Torres i Àngela Puche
Tutor: Albert Pons

XIII Convocatòria, 1990-01
Graffitti al Maresme per divuit alumnes de COU
Tutor: Albert Pons

XIV Convocatòria 1991-92
M. Antònia Torrent i Martori per Júlia Freixas i Judit Delgado
Tutor: Albert Pons

XVIII Convocatòria, 1995-96
La puntaire, persistència d’un mite, per Xavier Guri, Montserrat Colomer, Carme Majó, Mireia Ruiz, Didac Rocher i Laia Vilanova
Tutor: Dolors Boix
Arribar a Catalunya per Gemma Artigas, Montse Bosch i Cristina Moreno
Tutor: Albert Pons

XIX Convocatòria, 1996-97
Fèlix Cucurull: allò que no diuen els llibres per Míriam Fabregà i Raquel Vidal.
Tutora: Elena Quílez

XX Convocatòria, 1997-98
La filla de Sinera per Joan Gironés, Angèlica Angarita i Noèlia López.
Tutora: Dolors Boix

XXII Convocatòria, 1999-00
Salvem els fondos per Clara Coll i Francina Sintas.
Tutor: Joan A. Curto

XXVI Convocatòria, 2003-04
Cementiri de Sinera, per Laia Fontbona i Sílvia Nuñez
Tutor: Francesc Forn i Salvà

XXIX Convocatòria, 2006-07
Mines al Maresme: un exemple d’aprofitament dels recursos hídrics en un batòlit granític per BernatSalbanyà
Tutor: Joan A. Curto

Premis Cirit

1991

Geologia urbana d’Arenys de Marper Jordi Colomer, Josep M. Rull, Hug Blanchar, Fuensanta M. Ballester, Helena Martínez i Sandra Vilaró.
Tutor: Joan A. Curto

1992
Un mètode per a determinar els roures i els seus híbridsper Jodi Pou , David Faucón, Carles Fonfría, Lourdes Molina, Jaume Riera i Gemma Rosquellas.
Tutor: Enric Torres.
Dinàmica litoral al Maresmeper Armando Noordemeer, Ricard Novillo i Manuel Gallardo.
Tutor: Joan A. Curto
La desaparició de l’únic volcà del Maresme per Jaume Riera, Jordi Clos, Marc Oller i Xavier Oller.
Tutor: Joan A. Curto.

1993
Una màquina metabòlica elementalper Ramon Boixeda, Josep M. Artigas, i Teresa Martínez.
Tutor: Enric Torres.
L’electroforesi al nostre abastper Tai-Sik Yoon.
Tutor: Enric Torres

1994
Exotisme florístic a Arenys de Marper Carles Cabot.
Tutor : Enric Torres
Reconversió d’un rellotge en un planetariper Anna Roca i Germán Angarita.
Tutor: Joan A. Curto
Alteracions químico-biològiques per residus orgànics a la riera de Vallalta per Joaquim Marpons, Jordi Fernández, Jordi García i Xavier Ginestà.
Tutors: Rafel Mollar i Enric Torres.
Pèrdua de sòl a la Serralada Litoral per Josep Lluis Sallent i Carles Cabot.
Tutor: Joan A. Curto
Regressió d’una platja regenerada per Jordi Barberà.
Tutor: Joan A. Curto
La piritosi, una malaltia endèmica del Maresme per Eulàlia Torrents.
Tutor: Joan A. Curto

1995
Ecofonemes nocturns del Montnegre per Antoni Dalmau, Francesc Molina i Xavier Serra.
Tutor: Enric Torres
Autopistes boscanesper Manel Lladó, Albert Roig i Marc Freixas.
Tutor: Joan A. Curto.
Dels cecidis al tinter per Joana Gasull, Sílvia Sabatés i Xavier Pérez.
Tutor: Enric Torres..
Escarpra o pluja : megàlits al Maresme per Verònica Álvarez i Míriam Bonal.
Tutor: Joan A. Curto.
Extraccions a Arenys de Munt per Albert Mussol, Gil Valls, i Marçal Rossell.
Tutor: Enric Torres.

1996

Batimetria per foraminífers per Aitana Dellonder i Pilar Colomer.
Tutor: Joan A. Curto
Tot esperant el núvol gamètic per Carles Lladó.
Tutor: Enric Torres
4×1: medicinal, repel·lent, antioxidant i al·lelòpata per Albert Rodríguez i Xavier Torrent
Tutor: Joan A. Curto.
Fèlix Cucurull: allò que no diuen els llibres per Míriam Fabregà i Raquel Vidal.
Tutora: Elena Quílez
La Puntaire: raons d’un mite per Mireia Ruiz, Carme Majó, Dídac Rocher, Laia Vilanova, Montserrat Colomer i Xavier Guri.
Tutora: Dolors Boix.

1997

Deixalles planctòniques en una esponja per Marta Mora i Núria Molina.
Tutor: Enric Torres.

1998

La filla de Synera per Joan Ramon Gironés, Angèlica ngarita i Noèlia López.
Tutor: Albert Pons.

1999

Estudi de dos gasos: diòxid de carboni i amoníac per Anna Cortina, Anna Sintas i Núria Soler.
Tutor: Rafel Mollar.
Topografia de les preferències ultraterrenals a l’Arenys de l’antic règim per Josep Oriol Sal, Francesc Vilanova i Iñaki Uribarri.
Tutor: Francec Forn.

2000

Degradació i depredació al sorral marí per Elisabet Soler i Míriam Collado.
Tutor: Joan A. Curto.
Salvem els fondos per Clara Coll i Francina Sintas.
Tutor: Joan A. Curto
Poden els bacteris donar-nos energia? per Marc Torres i Pol Forn.
Tutor: Enric Torres

2001

Hiperqueratosi de l’estudiant a Arenys de Mar per Núria Barangé i Nagore Galindo
Tutor: Joan A. Curto.

2003

Els enterraments del fondo de les Creus per Pau Tarrats i Maria Carrero
Tutor: Joan A. Curto

2005

Planta’ls cara per Neus Ferron
Tutora: Lourdes Cazorla,
Quitrà al fons del Mediterrani: els foraminífers, refugi de petroli, per Marc Campeny i Marc Oliva
Tutor: Joan A. Curto

2011

De Tallers Vidal a destil.leries Parera 1911 – 2011. Recuperació històrica i digital d’una obra de Josep Domènech Estapà.
Autor: Bernat Pérez Llabot
Premi Recerca Jove 2011 de la Generalitat de Catalunya, Premi Bonaplata Joves 2011 (Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya). Treball guanyador del Segundo Premio Nacional Jovenes Investigadores 2011,
Tutor: Pere Planells i Bonet

Certamen Jóvenes Investigadores

X Congreso. 1997.
4 en 1. Medicinal, repelente, alelópata y antioxidante, per Xavier Torrent i Albert Rodríguez .
Tutor: Joan A. Curto
Proyecto de regeneración de un terreno degradado por actividades extractivas per Gil Valls, Marçal Rossell i Albert Mussoll
Tutor: Enric Torres
La sucesión fitoplanctónica como instrumento para aumentar la productividad marina per Montserrat Coll i Mariona Picart..
Tutor: Joan A. Curto
Primer premi
Representa a Espanya en el Congrés de Joves Investigadors Europeus a Porto
XI Congreso. 1998
Analisis dendrométrico de coníferas del Maresme per Ariadna Verdaguer, Francesc LL. García i Coral Mora.
Tutor: Joan A. Curto
Federico García Lorca. Su silencio nos sigue hablando per Gemma Ruiz, Carla Mora, Georgina Vives, Marta Lucas i Mercè Puig.
Tutores: Lourdes Cazorla i Raymond Zorrilla .
Premi especial centenari García Lorca.
Proyecto de regeneración de la fauna herpetológica de Arenys de Munt per Arlet Bellveí i Joan Munic
Tutor: Enric Torres
Primer premi.
Representa a Espanya en el Congrés de Joves Investigadors Europeus a Tesalònica
XII Congreso. 1999.
Fulilex, la nueva forma de reaprovechar el encinar, per Anna Hernández i Montserrat Puigvert .
Tutor: Joan A. Curto
Primer premi
Representa a Espanya en el Congrés de Joves Investigadors Europeus a Amsterdam
Representa a Espanya en el Certamen Mundial de Joves pel Medi Ambient a Hannover.
Eutrofización, lodos y energía en los embalses per Marc Torres, Pol Forn i Aldo Gutiérrez.
Tutor: Enric Torres
Para que no haya más lobos que asusten a las niñas per Montserrat de Alba i Maria Serrat.
Tutor: Eladio Temiño
XIII Congreso, 2000.
Cristalización anómala de los otolitos de peces confinados ¿Síndrome de invierno? per Clara Coll i Francina Sintas.
Tutor: Joan A. Curto
Primer premi
Representa a Espanya en el Congrés de Joves Investigadors Europeus a Bergen.
Los tres años negros per Alba Rodríguez..
Tutora: Dolors Boix 2000.
Accèssit
Depredación del arenal marino per Elisabet Soler i Míriam Collado
Tutor: Joan A. Curto
Primer premi
XIV Congreso, 2001
Hiperqueratosis del estudiante en Arenys de Mar per Núria Barangé i Nagore Galindo.
Tutor: Joan A. Curto
Primer premi.
Las minas de agua, un refugio singular de rinolófidos per Joan Camuñas i Dani Puigdomènec.
Tutor: Enric Torres
Beca en un centre del CSIC
XV Congreso, 2002.
Silicoflagelados a tu alcance per Tamar Araguás i Laia Morató.
Tutor: Enric Torres
Beca en un centre del CSIC
XVI Congreso, 2003.
Los vivos ante la muerte en Arenys de Mar durante el siglo XX, per Elisabet Pérez Pascual i Ana Mª Martínez Rodríguez.
Tutora: Lourdes Cazorla
Accèssit
Las sepulturas del Fondo de Les Creus, per Pau Tarrats i Maria Carreño.
Tutor: Toni Curto
Primer premi
XVIII Congreso, 2005
Alquitrán en el fondo del Mediterráneo. Los foraminíferos refugio del petróleo, per Marc Campeny i Marc Oliva
Tutor: Joan A, Curto
Primer premi
Representa a Espanya en el Congrés de Joves Investigadors Europeus a Estocolm.
Plantar cara al bullying per Anna Carceller i Neus Ferrón
Tutora: Lourdes Cazorla
Primer premi
XX Congreso, 2007
L’essència d’olivarda (Inula viscosa) com insecticida natural, per
Tutor: Joan A, Curto
Beca en un centre del CSIC
Minas de agua en el Maresme (Barcelona). Cómo aprovechar los recursos hídricos en un batolito granítico, per Bernat Salbanyà.
Tutor: Joan A. Curto
Primer premi
Premi especial a coordinador de treballs: Joan A. Curto – 2007
Premi especial al centre docent: IES Els Tres Turons – 2007
XXIV Congreso, 2011
De Tallers Vidal a destil.leries Parera 1911 – 2011. Recuperació històrica i digital d’una obra de Josep Domènech Estapà.
Autor: Bernat Pérez Llabot
Treball guanyador dels següents premis: Segundo Premio Nacional Jovenes Investigadores 2011, Premi Recerca Jove 2011 de la Generalitat de Catalunya, Premi Bonaplata Joves 2011 (Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya)
Tutor: Pere Planells i Bonet
XXVI Congreso, 2013
Evolució de la platja d’Arenys de Mar i Caldes d’Estrach
Autor: Jordi Cadellans
Tutor: Gabriel Sáez
Premi: 3r (beca d’investigació a un centre del CSIC)
XXVIII Congreso, 2015
Modalitat de Ciències de la Terra i de la Salut (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; Ministerio de la Juventud e Igualdad).
Registre de les oscil·lacions dels esdeveniments climàtics de l’holocè en la plataforma continental segons l’anàlisi dels foraminífers.
Autora: Raquel Carrasco
Tutor: Joan Antoni Curto
Premi: 1r

 

Altres premis

2007
Treball : Los archivos para la Expo-100
Convocatòria
: “En caso de emergencia: ciencia

Organitzat pel Ministeri d’ Educació i Ciència i la Universitat de Granada dintre dels actes del l’Any de la Ciència 2007
Participants:
Albert Codes Morales
Laia Garcia Blazquez
Tatiana Duñó Cervantes
Georgina Delemus Pérez
Tutor: Joan A. Curto
P
remi: 1r
2011
PREMIS BONAPLATA
Tallers Vidal 1911-2011. Patrimoni oblidat del modernisme industrial a Barcelona
Autor: Bernat Pérez Llabot
Premis Joves. Categoria A (21/12/2011)
Tutor: Pere Planells i Bonet
2013
PREMI CIENCIA EN ACCIÓN
Les explosions solars
Autor: Eudald Comalat
Tutors: Oriol Font i Joaquim Carbonell
Premi: 2n
Caminant per les ombres de Sinera   http://static.freepik.com/fotos-gratuit/de-dibuixos-animats-narrowhouse-ull-remix-coxartprod_17-613220918.jpg
2014
1r Premi Ensenyament de la Fundació del Cercle d’Economia i la Fundació Catalunya-La Pedrera per “Llavors” i “L’univers a l’abast de tothom”.
2016
Manos Unidas. Festival de Clipmetratges
La galleta
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/la-galleta/
Autors: Leire Gil
Premi:
¿Vas a haver algo al respecto?
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/vas-a-hacer-algo-al-respecto/
Autors: Irene Bará, Marta Campeny, Aina Irisarri, Emma Torrentó, Laura Buján.
Premi: