Mediació

La mediació és intentar ajudar als altres quan tenen un conflicte, de
manera pacífica i tractant a tothom amb respecte i amb igualtat. Amb
la mediació treballem també l’acceptació dels altres i
l’afrontament de situacions difícils. A classe fem la teoria divertida
i la posem en pràctica mitjançant “role playing” (on cadascú té un
paper representant una de les parts en conflicte) o diverses
dinàmiques de grup (jocs on es posen de manifest habilitats socials).