Mediació

La mediació és intentar ajudar als altres quan tenen un conflicte, de manera pacífica i tractant a tothom amb respecte i amb igualtat. Amb la mediació treballem també l’acceptació dels altres i l’afrontament de situacions difícils. A classe fem la teoria divertida i la posem en pràctica mitjançant “role playing” (on cadascú té un paper representant una de les parts en conflicte) o diverses dinàmiques de grup (jocs on es posen de manifest habilitats socials). En cas de necessitat, l’equip mediador intervé en la resolució de conflictes del centre.