Francès

Els Tres Turons aposta pel francès com a segona llengua estrangera. Es cursa a 1r d’ESO com a Introducció al francès, per tal que els alumnes en puguin fer un tastet i veure si volen cursar aquesta matèria a 2n i 3r d’ESO. A 4t d’ESO i 1r de batxillerat poden optar per continuar-la i presentar-se a les proves DELF, que corresponen als nivells A2 i B1 de capacitació en llengua francesa.

Tots els cursos realitzen sortides a França per tal de practicar l’idioma in situ i de conèixer una mica més la cultura que l’envolta.

Collioure. Informació sobre la sortida.