Atenció a la diversitat

L’Institut Els Tres Turons vetlla perquè tot l’alumnat pugui aprendre, malgrat que presenti dificultats o característiques especials. Per això dediquem esforços a atendre la diversitat en tots els sentits.

GRUP PIM

Formen part del Pla Intensiu de millora els alumnes de 1r i 2n d’ESO que tenen determinats dictàmens o arriben a secundària amb dificultats importants en l’aprenentatge. Estan en un grup molt reduït d’alumnes per treballar les matèries instrumentals: català, castellà i matemàtiques.

GRUPS FLEXIBLES

A les matèries instrumentals hi ha alumnes que formen un grup reduït amb una atenció més personalitzada, de manera que pot reforçar els continguts. Tal com el nom indica, segons la situació de l’alumne/a pot ser que passi del grup ordinari al flexible o a l’inrevés.

A 1r i 2n d’ESO, per tant, dels quatre grups classe es fan sis grups: els quatre que corresponen a les tutories i els dos que es formen amb alumnes que surten d’aquests grups per anar al PIM i al flexible.

A 3r i 4t d’ESO dels quatre grups se’n formen cinc. El cinquè correspon als alumnes del grup flexible.

ALTES CAPACITATS

L’alumnat amb altes capacitats té un seguiment per part dels psicopedagogs del centre, que es preocupen per atendre les seves necessitats, tant acadèmiques com personals.

AULA D’ACOLLIDA

Els alumnes nouvinguts reben un suport a l’Aula d’Acollida. A les seves classes d’acollida, aprenen la llengua catalana i un munt de coses relacionades tant amb el nostre poble com amb les nostres tradicions. Al llarg del curs realitzen activitats que els ajuden a socialitzar-se i a descobrir allò que ens és propi.