Organització 2019-2020

Llibres 2019-2020 (23 de juny). (En blau, ISBN canviats respecte a la primera llista)

Material

Matèries optatives. A retornar el dia 13 de setembre:

Matèries optatives de 1r d’ESO. Primer quadrimestre.

Matèries optatives de 2n d’ESO. Primer quadrimestre

Matèries optatives de 3r d’ESO. Pirmer qudrimestre

Informació de les reunions de famílies:

Reunió famílies 1r d’ESO (octubre)

Reunió famílies 2n d’ESO

Reunió famílies 3r d’ESO

Reunió famílies 4t d’ESO 

Viatge de 4t d’ESO

Declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors d’edat. Aquest document s’ha de dur emplenat i acompanyat dels documents necessaris a la Comissaria dels Mossos, perquè en facin l’autorització. Cal fer-lo per cada vegada que se surt. Atenció: el menors que hagin de viatjar a l’estranger que siguin estrangers residents amb permís de residència, hauran d’anar al seu consolat per a demanar aquesta autorització.

Presentació general del viatge a Praga (4/11/2019)

Planificació diària del viatge

 

 

 

 


Cursos anteriors

I després de l’ESO, què? Informació sobre estudis postobligatoris:

Batxillerat. Informació general i dels batxillerats impartits al nostre institut.

Cicles formatius. Informació general i del CFGM de Gestió Administrativa d’Els Tres Turons

Podeu veure l’oferta de places a la pàgina de Secretaria

 

Documents a emplenar:

     Autorització de sortides amb pernoctació

     Carta de Compromís

     Fitxa al·lèrgies i intoleràncies