Calendari del curs 2018-2019

ATENCIÓ: CANVIS MARCATS AMB VERMELL (aprovats pel Consell escolar de l’11 de desembre de 2018)

Dies festius:

Nadal: 2 de desembre de 2018 – 7 de gener de 2019 (inclosos)

Setmana Santa: 13 – 22 d’abril de 2019 (inclosos)

Festes de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre, 11 de febrer, 4 de març, 10 de juny.

Darrer dia lectiu: 21 de juny

 

Lliuraments de butlletins:

Avaluació inicial: darrera setmana d’octubre

1a avaluació: 10 de desembre (2n de batxillerat) / 21 de desembre (ESO, 1r de batxillerat i CFGM)

2a avaluació: 11-15 de març (2n de batxillerat) / setmana del 25 al 29 de març (ESO), 2 d’abril (1r de batxillerat i CFGM)

Final: 22 de maig (2n de batxillerat) / 27 de juny  (1r de batxillerat) / 13 de juny (4t d’ESO) / 20 de juny (1r, 2n i 3r d’ESO)

Extraordinària: 27 de juny (ESO)

Disposeu del període d’un dia de reclamacions un cop lliurats els butlletins. Cal emplenar una sol·licitud i lliurar-la a secretaria.

 

Treballs de Síntesi: del 29 de març al 5 d’abril (sortida de l’1 al 3 d’abril)

Viatge de 4t d’ESO: 17-20 de juny

Festa de graduació de 4t d’ESO, 2n de batxillerat i 2n de CFGM: 14 de juny

 Proves extraordinàries de recuperació d’ESO: 25 i 26 de juny

 

Reunions de famílies:

5 de setembre: famílies nouvingudes (amb l’equip directiu)

17 de setembre: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO (amb tutors)

19 de setembre: batxillerat i CFGM (amb tutors)

8 d’octubre: 1r d’ESO (amb tutors)

11 de març: 3r d’ESO (per encarar el 4t d’ESO)

18 de març: 1r d’ESO (Treball de Síntesi)

20 de març: 2n d’ESO (Treball de Síntesi)

29 d’abril: 4t d’ESO (orientació estudis postobligatoris)