Calendari del curs 2018-2019

Dies festius:

Nadal: 2 de desembre de 2018 – 7 de gener de 2019 (inclosos)

Setmana Santa: 13 – 22 d’abril de 2019 (inclosos)

Festes de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre, 11 de febrer, 4 de març, 10 de juny.

 

Lliuraments de butlletins:

Avaluació inicial: darrera setmana d’octubre

1a avaluació: 10 de desembre (2n de batxillerat) / 21 de desembre (ESO, 1r de batxillerat i CFGM)

2a avaluació: 11 de març (2n de batxillerat) / 12 d’abril (ESO, 1r de batxillerat i CFGM)

Final: 22 de maig (2n de batxillerat) / ___  (1r de batxillerat)/ 27 de juny (ESO)

Extraordinària: 20 de juny (2n de batxillerat)

Disposeu del període d’un dia de reclamacions un cop lliurats els butlletins.

 

Treballs de Síntesi: 14-21 de juny. Sortida del 17 al 19 de juny.

Viatge de 4t d’ESO: 17-20 de juny