Calendari del curs 2019-2020

Dies festius

Nadal: 21 de desembre de 2018 – 7 de gener de 2020 (inclosos)

Setmana Santa: 4-13 d’abril de 2020 (inclosos)

Festes de lliure disposició: 31 d’octubre, 24 de febrer, 13 de març, 4 de maig, 1 de juny

Darrer dia lectiu: 19 de juny

Proves extraordinàries de recuperació d’ESO: 18 i 19 de juny

 

Lliuraments de butlletins

Avaluació inicial: darrera setmana d’octubre (batxillerat)  30 d’octubre (ESO)

1a avaluació: 9 de desembre (2n de batxillerat) / 20 de desembre (ESO, 1r de batxillerat i CFGM)

2a avaluació: 2-6 de març (2n de batxillerat) / 3 d’abril (ESO, 1r de batxillerat i CFGM)

3a avaluació: 4 de juny (ESO) / 11 de juny (1r de batxillerat)

Final: 26 de maig (2n de batxillerat) / 3 de juny (CFGM) / 16 de juny (ESO) /26 de juny (1r de batxillerat)

Extraordinària: 18 de juny (2n de batxillerat) / 26 de juny (ESO) /setembre 2020 (1r de batxillerat)

Disposeu del període d’un dia de reclamacions un cop lliurats els butlletins. Cal emplenar una sol·licitud i lliurar-la a secretaria.

 

Treballs de Síntesi: 5-12 de juny (1r i 2n d’ESO sortida del 8 al 10 de juny)

Viatge de 4t d’ESO: 8-11 juny

Festa de graduació de 4t d’ESO, 2n de batxillerat i 2n de CFGM: 12 de juny

  

 

Reunions de famílies:

9 de setembre: famílies nouvingudes (amb l’equip directiu)

16 de setembre: 2n, 3r i 4t d’ESO (amb tutors)

18 de setembre: batxillerat i CFGM (amb tutors)

7 d’octubre: 1r d’ESO (amb tutors)

____: 3r d’ESO (per encarar el 4t d’ESO)

29 d’abril: 4t d’ESO (orientació estudis postobligatoris)

25 de maig: 1r d’ESO (Treball de Síntesi)

27 de maig: 2n d’ESO (Treball de Síntesi)

____: viatge de 4t d’ESO