Calendari del curs 2020-2021

Horari base

ESO i Batxillerat: 8h – 14.30h

 

Dies festius

Nadal: 22 de desembre de 2020  –  7 de gener de 2021 (inclosos)

Setmana Santa: 29 de març – 5 d’abril de 2021 (inclosos)

Festes de lliure disposició: 30 d’octubre, 7 de desembre, 15 de febrer, 30 d’abril, 24 de maig

Darrer dia lectiu: 22 de juny

Proves extraordinàries de recuperació d’ESO: 17 – 22 de juny

Proves extraordinàries de recuperació 1r batxillerat: 2 – 6 de setembre

 

Lliuraments de butlletins

Avaluació inicial: darrera setmana d’octubre

1a avaluació:

2a avaluació:

3a avaluació:

Final:

Extraordinària:

Disposeu del període d’un dia de reclamacions un cop lliurats els butlletins. Cal emplenar una sol·licitud i lliurar-la a secretaria.

 

Reunions de famílies: