Equip directiu

L’equip directiu del centre està format per:

Sr. Josep Ramon Subirats (director)

Sra. M. Cinta Benaiges (cap d’estudis)

Sra. Rosa Vallés (secretària)

Sra. Sònia Siurana (coordinadora pedagògica)

Sra. Gemma Molina (coordinadora ESO)