Prevenció de riscos

PLA D’EVACUACIÓ DEL CENTRE

Llegiu el tríptic informatiu del Pla d’emergència.

Aquí teniu també el vídeo de divulgació del Pla d’evacuació del centre del curs 2019-2020. El vídeo explica les recomanacions a seguir en cas d’incendi i evacuació del centre.

Pla d’evacuació del centre

Per més informació, poseu-vos en contacte amb Manel Caballé (mcaballe@insdespuig.cat)

 

MÉS INFORMACIÓ D’UTILITAT

ACCIDENTS LABORALS (requereix identificació)

Vegeu el diagrama dels passos a seguir.

Com notificar un accident laboral
-Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional >> Document

Personal adscrit al Règim General de Seguretat Social:
-Descarregueu-vos el volant d’assistència sanitària de la Mútua ASEPEYO
Vegeu el diagrama dels passos a seguir.

Personal adscrit al Règim de MUFACE:
-Descarregueu-vos el comunicat a l’apartat d’Informes de baixa de MUFACE
Vegeu el diagrama dels passos a seguir.

PREVENCIÓ DE RISCOS. SEGURETAT EN EL TREBALL (requereix identificació)

Activitats potencialment perilloses
-Treballs en alçada amb l’utilització d’escales manuals >> Document
-Treballs amb desbrossadora >> Document
-Treballs amb equips elèctrics (properament)
-Treballs de manteniment de les instal·lacions >> Document
-Treballs amb pintures, adhesius industrials i dissolvents (properament)
-Treballs relacionats amb l’accés de vehicles de motor al recinte escolar (properament)
-Prevenció de riscos en desplaçaments. Document

LLOCS DE TREBALL: RISCOS I PREVENCIÓ (requereix identificació)

-Professor/a 2n cicle d’ESO >> Document
-Subaltern/a en centres educatius >> Document
-Riscos i mesures preventives associades al treball amb pantalles de visualització de dades >> Document
-Auxiliar d’administració de centres educatius >> Document

SALUT LABORAL

Prevenció de riscos laborals (Departament d’Educació, Portal de centre)
Seguretat i salut laboral (Departament d’Empresa i Ocupació)